Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Освітній комплекс України

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Андрій Андрійович (контакти виконавця)

  • Географія
  • Реферат
  • 2014
  • 20 сторінок
  • 30.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Теоретико-методичні засади суспільно-географічного дослідження освітнього комплексу
2. Сучасний стан та чинники територіальної організації освітнього комплексу України
3. Територіальна організація освітнього комплексу України
Висновок
Список використаних джерел

Висновок

Відповідно до поставленої мети можемо зробити наступні висновки.

На основі вивчення наукових праць, присвячених дослідженню сфери освіти, встановлено недостатню розробленість питань її територіального розвитку в сучасній Україні, раціонального забезпечення економіки країни фахівцями різних спеціальностей. Вирішення наукової проблеми розвитку освітнього комплексу можливе лише за умови врахування в процесі досліджень взаємозв’язків із системою розселення населення, виробництвом, закладами обслуговування та органами управління.

Ефективний розвиток освітнього комплексу і його територіальної організації надає додаткові конкурентні переваги розвитку регіонів і є важелем соціально-економічного зростання держави. Дослідження територіальної організації освітнього комплексу України спрямоване на подолання територіальних відмін у наданні населенню якісних освітніх послуг, оптимальне забезпечення економіки країни кваліфікованими кадрами, розвиток інтелектуального потенціалу й економіки держави. Дослідження освітнього комплексу на рівні держави і її регіонів сприяє поглибленню теорії суспільної географії і розвитку географії освіти.

Освітній комплекс України – поєднання в межах державних кордонів населення, мережі освітніх закладів, спеціалізованих виробництв і наукових установ, закладів обслуговування та управління в сфері освіти, між якими існують стійкі зв’язки. Головною метою його функціонування є ефективне задоволення потреб населення в освітніх послугах, забезпечення держави кваліфікованими кадрами та розвиток інтелектуального потенціалу України.

Система зв’язків в освітньому комплексі ускладнилась – з’являються нові види зв’язків (зокрема, дистанційні), які можуть призвести до формування “віртуальної” структури освітнього комплексу. Це вплине на зміну ролі традиційних чинників розміщення навчальних закладів, хоча вони залишаться провідними.

Територіальна організація освітнього комплексу - процес цілеспрямованого розміщення освітніх закладів, наукових установ, обслуговуючих підприємств, органів управління освітою у взаємозв’язку з системою розселення і виробництвом, в результаті чого на основі задоволення освітніх потреб населення і попиту господарства у кваліфікованих кадрах досягається певний соціально-економічний ефект. Територіальні відміни рівня освіти населення спричинені особливостями його розселення (рівень урбанізації, концентрація населення в великих містах) та економічним станом регіонів.

Зміни територіальної організації освітнього комплексу України обумовлені дією системи історичних, соціально-демографічних, економічних, екологічних, управлінських, природно-географічних чинників. Визначальний вплив на сучасну територіальну організацію освітнього комплексу мають соціально-демографічні та економічні чинники. В якості найважливіших стимуляторів територіальної організації освітнього комплексу виступають густота населення, рівень урбанізації території, коефіцієнт народжуваності, міжрегіональна міграція, рівень розвитку соціальної інфраструктури, доходи населення, витрати населення (зокрема, видатки домогосподарств на освіту), державні витрати на освіту та ін. Найбільшу вагу серед дестимуляторів мають коефіцієнт смертності, скорочення очікуваної тривалості життя населення, міждержавна міграція.

Найважливішими зовнішніми чинниками територіальної організації вищої освіти є зростаючі вимоги світової економіки до якості робочої сили, інтеграція України в міжнародне співтовариство, розвиток співпраці між ЄС та Україною. Дію зазначених чинників необхідно корегувати на основі прийняття ефективних управлінських рішень. Поки що спостерігається невідповідність масштабів підготовки кадрів до потреб населення й економіки країни. Це, з одного боку, важливий чинник розвитку освітнього комплексу України, з другого, – свідчення низької ефективності державного менеджменту.

В України виділяються шість макрорайонів освіти з центрами у Києві, Дніпропетровську, Донецьку, Львові, Одесі, Харкові, під зону впливу яких підпадають всі регіони країни. Сучасна територіальна структура освітнього комплексу знаходиться на зрілому етапі розвитку. Її характерними рисами є значне ускладнення (на основі розгортання мережі населених пунктів, в яких розміщенні вищі навчальні заклади) і порушення ступеневого принципу розміщення різних типів навчальних закладів у ієрархічній системі населених пунктів України різної людності.

Пріоритетні такі напрями удосконалення територіальної організації освітнього комплексу України: узгодження економічного і людського розвитку регіонів держави; проведення моніторингу відповідності розміщення навчальних закладів до потреб населення і господарства, узгодження зв’язків між освітнім рівнем зайнятих у господарстві та рівнем розвитку і спеціалізацією господарства регіонів; удосконалення системи управління освітнього комплексу України.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи