Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Сучасний стан і перспективи використання альтернативних джерел енергії

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Андрій Андрійович (контакти виконавця)

  • Географія
  • Курсова
  • 2014
  • 35 сторінок
  • 125.00 грн.

Зміст

Вступ
Розділ 1. Сутність альтернативних джерел енергії, їх переваги, недоліки та можливості застосування
Висновок до розділу
Розділ 2. Сучасний стан та особливості використання альтернативних джерел енергії в Україні
2.1. Вітровий режим України та застосування енергії вітру
2.2. Можливості використання сонячної енергії
2.3. Біомаса як джерело альтернативної енергії. Стан та перспективи розвитку біоенергетики в державі
2.4. Потенціал альтернативних джерел енергії в причорноморських регіонах
Висновок до розділу
Розділ 3. Державна політика та перспективи використання альтернативної енергетики в Україні
Висновок до розділу
Загальні висновки
Список використаних джерел
Додатки

Висновок

Останні роки характеризуються інтенсивним розвитком досліджень з проблем використання нетрадиційних джерел енергії - альтернативних палив, вітру, сонця, морських хвиль, гідротерм, біогазу та багатьох інших, що зменшують навантаження на «велику енергетику» і знижують технологічне забруднення довкілля.

Альтернативні джерела енергії - це енергія вітру, сонячного випромінювання, геотермальна енергія, енергія хвиль, морських припливів та відпливів, водоспадів, а також енергія, отримана з біомаси і біогазу. Поновлювальні види енергії включають велику кількість різних областей науки та техніки, а саме - фізику, хімію, енергетику через електроніку, термодинаміку, механіку, біотехнологію, а також економіку та соціологію. Використання в повній мірі відновлюваних джерел енергії є не тільки економічно обґрунтованим, але й дає можливість не забруднювати і так уже забруднене навколишнє середовище.

В Україні загальний річний технічно досяжний енергетичний потенціал альтернативних джерел енергії в перерахунку на умовне паливо складає близько 63 млн. тонн. Частка енергії добутої за рахунок альтернативних джерел, становить сьогодні близько 3%. Згідно з українською енергетичною стратегією до 2030 року частка альтернативної енергетики на загальному енергобалансі країни буде доведена до 20%.

Основними та найбільш ефективними напрямами відновлюваної енергетики в Україні є: вітроенергетика, сонячна енергетика, біоенергетика, геотермальна енергетика.

Україна має досить високий кліматичний потенціал вітрової енергії, який забезпечує продуктивну роботу не лише автономних вузлів живлення, але й потужних вітроелектростанцій. Вітровий потенціал України у 6 тисяч разів перевищує потужність нашої енергосистеми. Найвищим вітроенергетичним потенціалом відзначаються узбережжя Чорного та Азовського морів, Південний берег Криму, вершини Українських Карпат, Кримських гір, також область Донбасу.

Велика надія людства на дешеве і чисте, а також невичерпне джерело енергії покладається на сонячну енергію, яку можна трансформувати в електричний струм. Сонячна енергія, що надходить за тиждень на територію нашої країни, перевищує енергію усіх вітчизняних ресурсів нафти, вугілля, газу й урану. Тому сонячна енергія може стати енергетичною основою і первинним джерелом енергії майбутнього стійкого розвитку економіки. Сподіваємося, що в майбутньому така енергія покриє значну кількість потреб в електроенергії України.

Україна має добрі передумови та достатній потенціал для динамічного розвитку сектора біоенергетики. Основними рушійними силами цього процесу є постійний ріст цін на традиційні енергоносії та наявність великого потенціалу біомаси, доступної для енергетичного використання. Діючий закон про біопалива та закон щодо «зеленого» тарифу сприяють впровадженню біоенергетичних технологій для виробництва теплової та електричної енергії.

Українське Причорномор’я володіє значним потенціалом альтернативної енергії, що робить його привабливим для розміщення енергетичних потужностей, працюючих на альтернативних джерелах енергії. Найбільш перспективними видами альтернативних джерел в Українському Причорномор’ї є: енергія вітру, сонця, геотермальна, енергія біомаси. Енергетичний потенціал регіону використовується не на повну потужність. Причинами такого стану речей є недостатній рівень держаної підтримки енергетичних проектів як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях. Існуючі проекти видобутку енергії із альтернативних джерел є поодинокими та, як правило, розробляються і реалізуються окремими приватними підприємствами.

В умовах зростаючої енергетичної залежності України від російських енергетичних поставок та постійного підвищення цін на енергоносії, енергоємна національна економіка, що розвивається, зазнає значних втрат, що призводить до зниження рівня виробництва та гальмування соціально-економічного розвитку. Тож питання зниження енергозалежності через формування ефективної програми енергозбереження та розвитку альтернативної енергетики України можна віднести до стратегічно важливих, які потребують нагального вирішення.

В Україні за останні роки прийнято чимало законів і програм, пов'язаних з розвитком альтернативних джерел енергії. Проте виконуються вони дуже повільно, а часто залишаються лише на папері. Очевидно, це викликано наявністю в законодавстві України прогалин щодо стимулювання розвитку відновлювальної енергетики в цілому і біоенергетики зокрема. Так, жоден закон не підтримує утилізацію твердої біомаси (деревини, соломи та інших сільськогосподарських відходів).

Для успішного вирішення питань енергетичної незалежності України та збільшення виробництва екологічно безпечних видів енергії украй необхідною є державна підтримка впровадження нових технологій. Потрібно оцінити, які податкові пільги необхідні для розвитку відновлювальної енергетики, що сприяло б прискоренню залучення інвестицій. Державні субсидії на відновлювальні види палив та виробництво сировини для відновлювальної енергетики мають базуватися на ринкових цінах.

Важливим фактором для поширення відновлювальної енергетики є її фінансування. Проте на сьогодні для потенційних виробників енергії відновлювальних джерел та її споживачів доступ до комерційного фінансування обмежений. Через те, що впровадження проектів з відновлювальної енергетики потребує значних інвестицій у нові технології, яких на сьогодні в Україні бракує, відкриваються можливості для зарубіжного прямого інвестування із Західної Європи, проте вони не використовуються належним чином.

Широке застосування відновлювальних джерел енергії дозволить значно знизити залежність України від імпортованої нафти і газу, а отже, підвищити рівень її енергетичної безпеки.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи