Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Заходи процесуального примусу в адміністративному судочинстві

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 24 сторінки
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та види заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві:
1.1. Поняття заходів процесуального примусу
1.2. Види заходів процесуального примусу
2. Характеристика окремих заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві:
2.1. Поняття та зміст заходів процесуального примусу, які застосовуються до порушників правопорядку в залі судового засідання
2.2. Характеристика тимчасового вилучення доказів для дослідження судом
2.3. Привід як захід процесуального примусу
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

3. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 20.

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

8. Адміністративне право України: підруч. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К.: Істина, 2010. – 480 с.

9. Адміністративне процесуальне (судове) право України / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2007. – 312 с.

10. Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

11. Адміністративний процес: Навчальний посібник / За заг. ред. І.П. Голосніченка. – К.. ГАН, 2003. – 256 с.

12. Бандурка О.М., Тищенко М.М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навч. закл / О.М. Бандурка, М.М. Тищенко. − К.: Літера ЛТД, 2002. − 288 с.

13. Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

14. Демський Е.Ф., Демський О.С. Провадження у справах про адміністративні правопорушення / Е.Ф. Демський, О.С. Демський // Відповідальність за адміністративні правопорушення / авт.- упоряд. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 416 с.

15. Кодекс адміністративного судочинства України. Аналіз судової практики / За ред. О.М. Пасенюка. – К.: Істина, 2010. – 360 с.

16. Коломоєць Т. Адміністративний примус в Україні у контексті європейських інтегрованих процесів: доктринальний та законодавчий аспекти / Т. Коломоєць // Право і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 71-74.

17. Коломоєць Т.О. Адміністративне судочинство / Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова, О.О. Газенко, О.Ю. Мєліхова. – К.; Запоріжжя: Істина, 2009. – 344 с.

18. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, B.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

19. Кузніченко С.О., Кашкаров О.О. Заходи процесуального примусу передбачені Кодексом адміністративного судочинства України / С.О. Кузніченко, О.О. Кашкаров // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2008. – № 1. – С. 75-81.

20. Кузьменко О.В. Адміністративна юстиція в Україні: навч. посіб. / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 156 с.

21. Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України: / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій. підруч. / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

22. Мацелик М.О., Мельник М.П. Ознаки процесу доказування в адміністративному судочинстві України / М.О. Мацелик, М.П. Мельник // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – № 4. – С. 148-154.

23. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України: в 2-х тт. – Том 1 / За заг. ред. В.К. Матвійчука. – Вид. 2-е, змін. та доп. – К. : Алерта, КНТ, 2008. – 787 с.

24. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навч. Посібник / В.Г. Перепелюк. – Чернівці : Рута, 2003. – 367 с.

25. Умнова О.В. Класифікація доказів в адміністративному судочинстві України / О.В. Умнова // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2009. – № 3 (46). – С. 201-206.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи