Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Суб’єкти адміністративного судочинства

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 32 сторінки
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та класифікація суб’єктів адміністративного судочинства:
1.1. Поняття суб’єктів адміністративного судочинства
1.2. Класифікація суб’єктів адміністративного судочинства
2. Правова характеристика суб’єктів адміністративного судочинства:
2.1. Суб’єкти, які здійснюють адміністративне правосуддя
2.2. Суб’єкти, які обстоюють в адміністративному судочинстві особисті права та законні інтереси
2.3. Суб’єкти, які представляють та захищають інтереси інших осіб
2.4. Суб’єкти, які сприяють здійсненню правосуддя
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

7. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова) та ін. – К., 2007. – 592 с.

8. Адміністративне процесуальне (судове) право України: Підручник / За заг. ред.. С.В. Ківалова. – Одеса: Юридична література, 2007. – 312 с.

9. Адміністративне судочинство України: підручник / О.М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О.Н. Панченко, В.Б. Авер’янов [та ін.]; за заг. ред. О.М. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 672 с.

10. Александрова Н.В. Основи адміністративного судочинства в Україні (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Н.В.Александрової, Р.О.Куйбіди К.: Конус-Ю, 2006. – 256 с.

11. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование / С.И. Архипов. – М.: Лингво, 2004. – 427 с.

12. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми: Монографія / В.М. Бевзенко – К.: Прецедент, 2010. – 475 с.

13. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

14. Джафарова М.В. Представництво в адміністративному судочинстві України / М.В. Джафарова // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 115-120.

15. Ківалов С.В. Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / С.В. Ківалов, О.І. Харитонова, О.М.Пасенюк, М.Р.Аракелян та ін. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2005. – 552 с.

16. Коліушко І.Б. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003. – 536 с.

17. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т.Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

18. Кощій О.В. Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача / О.В. Кощій // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 516-521.

19. Матвійчук В.К. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України. В 2-х тт. Том 1 В.К. Матвійчука, І.О. Хар / За заг. ред. В.К. Матвійчука. – К.: КНТ, 2007. – 788 с.

20. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / За заг. ред. І.Х. Темкіжева. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 720 с.

21. Неугодніков А.О. Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністративно-правовий аспект: дис... кандидата юрид. наук : 12.00.07 / А.О. Неугодніков; Одеськ. нац. юрид. академія. – Одеса, 2006. – 162 с.

22. Проект Адміністративного процесуального кодексу України від 4 лютого 2002 року № 9024 внесений народним депутатом України Коліушко І.Б.// Електронний ресурс. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.uа

23. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні / А.О. Селіванов. – К.; 2002. –85 с.

24. Тертышников В.И. Гражданский процесс. Принципы гражданского процессуального права: учебник / В. И. Тертышников; под ред. проф. В.В. Комарова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 243 с.

25. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / С.C. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та ін.; за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 840 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи