Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 29 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття негласних слідчих (розшукових) дій та загальні підстави їх проведення
2. Система негласних слідчих (розшукових) дій
3. Порядок використання негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному судочинстві
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України» від 13.04.2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 201.

3. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

5. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

6. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/42544.

7. Наказ Голови Служби Безпеки України «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації» від 31.01.2011, № 35 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.

8. Указ Президента України «Про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» від 08.04.2008, № 311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 27. – Ст. 12.

9. Демченко К. Негласні слідчі дії в кримінальному процесі: погляд в майбутнє / К. Демченко // Правовий тиждень. – 2011. – №34-35. – С. 7-8.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – X.: Право, 2012. – 664 с.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с.

13. Молдован А.В. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / А.В. Молдован. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

14. Омельяненко А.С. Загальні положення про негласні слідчі (розшукові) дії (огляд нового законодавства) / А.С. Омельяненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2012. – № 4. – С.205-210.

15. Путеводитель по новому Уголовно-процессуальному кодексу Грузии / Сост. Заза Меишвили // Електронний ресурс. – Режим доступу: chrome://newtabhttp//www.legalaid.ge/cms/site images.

16. Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України / Є. Скулиш // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 15-23.

17. Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України / Є.Д. Скулиш // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – Випуск 618. – С. 108-114.

18. Степюк В. Легалізація у КПК негласних оперативно-розшукових дій – крок до поліцейської держави / В. Степюк // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://radaadvokativ.org.ua/index.php?option=com_content&view= article&id=78:2012-03-28-16-52-47&catid=5:1.

19. Федеративная республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс. – М.: Издательская фирма «Манускрипт», 1994. – 204 с.

20. Черков В.О., Чистолінов О.М. До питання про співвідношення оперативно-розшукової діяльності й негласних слідчих (розшукових) дій за проектом нового КПК України / В.О. Черков, О.М. Чистолінов //Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120106.html.

21. Шолудько Б.А. Негласні слідчі (розшукові) дії / Б.А. Шолудько // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://foliant.in.ua/pravovoy-kommentariy_id_16.html.

22. Шумило М.Є. Оперативно-розшукові і слідчі дії: взаємозв’язок і розбіжність (гносеологічна і правова природа) / М.Є. Шумило // Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України: матеріали круглого столу (Київ, 7 жовтня 2011 р). – К.:ФОП Ліпкан О.С., 2011. – С. 24-29.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи