Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 29 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та способи відшкодування (компенсації) шкоди потерпілому у кримінальному провадженні
2. Цивільний позов у кримінальному провадженні
3. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю правоохоронних органів та суду
Висновки
Список використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Декларації ООН про «Основні принципи правосуддя для жертв та зловживання владою» від 29.11.1985 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114.

3. Європейська конвенція «Про відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів» від 24.11.1983 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_319.

4. Рекомендація «Щодо становища потерпілого у рамках кримінального права та кримінального процесу» № R (85) 11 від 28.06.1985 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 994_127.

5. Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» від 20.02.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 29. – Ст. 343.

6. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303.

7. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.

8. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 01.12.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

9. Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 14. – Ст. 87.

10. Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

11. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

14. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492.

15. Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», затверджене наказом Міністерства Юстиції України, Генеральної прокуратури України і Міністерства Фінансів України від 04.03.1996 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://umdpl.info/index.php?id=1238141604.

16. Порядок виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011, № 845 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 61. – Ст. 14.

17. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2008 р. // Вісник Верховного суду України. – 2009. – № 2. – С. 19-24.

18. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2009 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 2. – С. 17-21.

19. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2010 р. // Вісник Верховної Ради України. – 2011. – № 2. – С. 11-18.

20. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2011 р. // Вісник Верховної Ради України. – 2012. – № 2. – С. 26-36.

21. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2012 р. (за даними судової статистики) // Вісник Верховного Суду України. – 2013. – № 2. – С. 313-37.

22. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

23. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – X.: Право, 2012. – 664 с.

24. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

25. Лов’як О.О. Нормативно-правове забезпечення відшкодування шкоди, завданої органами внутрішніх справ України: Монографія / За заг. ред.. професора В.С. Гоненчука. – Київ, 2011. – 228 с.

26. Присяжнюк Т.І. Потерпілий від злочину: проблеми правового захисту / Т.І. Присяжнюк. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 5-8.

27. Процько Г.І. Забезпечення прав і законних інтересів цивільного позивача та цивільного відповідача органами досудового слідства / Г.І. Процько // Митна справа. – 2011. – № 1. – С. 375-380.

28. Татарин І. Проблеми забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілим від злочину на стадії досудового слідства / І. Татарин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С. 321-330.

29. Татарин І.І. Поняття цивільного позову та позовні вимоги у кримінальному процесі / І.І. Татарин // Митна справа. – 2012. – № 1. – С. 117-121.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи