Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Досудове розслідування як самостійна стадія кримінального процесу

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 38 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, сутність і значення стадії досудового розслідування
2. Форми досудового розслідування
3. Форми закінчення досудового розслідування
4. Інновації у кпк україни при проведенні досудового розслідування
Висновки
Список використаної літератури

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 25. – Ст. 263.

3. Закон України «Про попереднє ув’язнення» від 30.06.1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 360.

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

5. Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

9. Митний кодекс України від 13.03.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44-45. – Ст. 552.

10. Антонюк О. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням як новий напрям діяльності прокурора у кримінальному судочинстві / О. Антонюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Вип. 51. – С. 409-416.

11. Бакуліна Н.В. Визначення понять і повноважень суб’єктів які провадять дізнання / Н.В. Бакуліна // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 1. – С. 240-248.

12. Бандурка С.О. Процесуальні повноваження органу дізнання / С.О. Бандурка // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 50-53.

13. Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учеб. / В.Г. Бессарабов, М.: Проспект, 2006. – 536 с.

14. Волошина В.К. Реалізація принципу диспозитивності у стадії досудового розслідування / В.К. Волошина // Форум права. – 2011. – № 3. – С. 134-140.

15. Гришин Ю.А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования / Ю.А. Гришин. – Луганск: РИО ЛИВД, 1999. – 252 с.

16. Денисюк С.Ф. Процес доказування на досудовому слідстві: криміналістичне забезпечення / С.Ф. Денисюк // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 227-231.

17. Дідоренко Е.О. Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу / Е.О. Дідоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2-3. – С. 112-119.

18. Дубинский А.Я. Прекращение уголовного дела в стадии предварительного расследования / А.Я. Дубинский. – К., 1975. – 132 с.

19. Киндиров К.А. Правовое положение начальника органа дознания и лица, производящего дознание (дознавателя) / К.А. Киндиров // Вісник Луганськ. інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3. – С. 158-163.

20. Кримінальний процес України: навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Гуміна, Р.І. Сибірної, Л.О. Сергієнко, О.Є. Устюгової. – Львів, 2002. – 515 с.

21. Кримінальний процес: підручник / За ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с.

22. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

23. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – X.: Право, 2012. – 664 с.

24. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

25. Кримінально-процесуальне право України: Підручник / За загальною редакцією Ю.П. Аленіна. – X.: ТОВ «Одіссей», 2009. – 816 с.

26. Кримінально-процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За загальною редакцією В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. – 944 с.

27. Кузьмічов В.С. Слідча діяльність: характеристика та напрями удосконалення: Монографія / В.С. Кузьмічов, Ю.М. Чорноус. – К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2005. – 448 с.

28. Майгур М.О. Стосовно закінчення досудового слідства / М.О. Майгур // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 8. – С. 11-19.

29. Мычко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти / Н.И. Мычко. – Донецк: Донеччина, 1999. – 256 с.

30. Навроцька В.В. Проблемні питання зупинення досудового слідства / В.В. Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. - № 4. – С. 281-290.

31. Павлик Л.В. Перспективи виділення категорії кримінального проступку за злочинні посягання у сфері економіки / Л.В. Павлик // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 524-531.

32. Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием / В.С. Савицкий. – М., 1959. – 140 с.

33. Соловьев А.Б. О функциях прокуратуры в досудебных стадиях уголовного процесса / А.Б. Соловьев // Проблемы совершенствования прокурорского надзора. – М., 1997. – С. 125-130.

34. Татаров О.Ю. Досудове провадження в кримінальному процесі України: теоретико-правові та організаційні засади (за матеріалами МВС): монографія / О.Ю. Татаров. – Донецьк: ТОВ «ВПП «ПРОМІНЬ», 2012. – 640 с.

35. Трубин Н.С. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания / Н.С. Трубин. – М., 1982. – 124 с.

36. Туманов Г.А. Управление социальными процессами в социалистическом обществе / Г.А. Туманов. – М., 1983. – 345 с.

37. Фаринник В.І. Початок досудового розслідування та особливості кримінального переслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / В.І. Фаринник // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 2. – С. 11-28.

38. Хряпінський П.В. Загальні та спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: проблема конкуренції / П.В. Хряпінський // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 110-115.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи