Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Заходи забезпечення кримінального провадження

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 30 сторінок
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, сутність, ознаки та класифікація заходів забезпечення кримінального провадження:
1.1. Поняття, сутність та ознаки заходів забезпечення кримінального провадження
1.2. Класифікація заходів забезпечення кримінального провадження
2. Характеристика запобіжних та інших заходів забезпечення кримінального провадження:
2.1. Характеристика запобіжних заходів забезпечення кримінального провадження
2.2. Характеристикам інших заходів забезпечення кримінального провадження
Висновки
Список використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

4. Ахпанов А.Н. Меры процессуального принуждения: социальная ценность, теория и практика применения: Учебное пособие / А.Н. Ахпанов. – Караганда: Караганд. ВШ МВД СССР, 1989. – 92 с.

5. Зинатуллин З.З. Меры уголовно-процессуального принуждения / З.З. Зинатуллин // Правоведение. – 1985. – № 1. – С. 86-88.

6. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / З.Ф. Коврига. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. – 174 с.

7. Кожевніков Г. Заходи забезпечення кримінального провадження / Г. Кожевніков // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 3. – С. 68-70.

8. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в советском уголовном процессе / В.М. Корнуков. – Саратов, 1978. – 137 с.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

10. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – X.: Право, 2012. – 664 с.

11. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.:Юстініан, 2012. – 1224 с.

12. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве / Ф.М. Кудин. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. – 136 с.

13. Кучинська О.П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві / О.П. Кучинська // Адвокат. – 2010. – № 7. – С. 17-19.

14. Макаренко Є.І. Затримання особи, якою вчинено злочин: запобіжний захід чи слідча дія? / Є.І. Макаренко // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 161-167.

15. Махов В.Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии): учеб. пособ. / В.Н. Махов, М.А. Пешков. – М.: ЗАО «Бизнес_школа «Интел_Синтез», 1998. – 208 с.

16. Меры уголовно-процессуального принуждения: По гл. 14 УПК России / Б.Б. Булатов, В.В. Николюк. – М.: Спарк, 2003. – 180 с.

17. Молдаван А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник / А.В. Молдаван. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

18. Молдован А.В. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / А.В. Молдован. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

19. Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2012. – № 9. – С. 4-6.

20. Принуждение при производстве следственных действий / В.М. Быков, Н.В. Ткачева // Политика и право. – 2005. – № 5. – С. 34-37.

21. Чистякова B.C. Законность и обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения / В.С. Чистякова. – М., 1978. – 94 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи