Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Кримінально-процесуальна форма

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2014
  • 32 сторінки
  • 100.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, сутність та ознаки кримінально-процесуальної форми
2. Кримінально-процесуальна форма як гарантія забезпечення достовірності одержання відомостей про факти
3. Диференційований порядок кримінального провадження (особлива кримінально-процесуальна форма)
Висновки
Список використаних джерел

Висновок

Список літератури:

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93.

3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 // Голос України від 19.05.2012. – № 90-91.

4. Азаров Ю.І., Заїка С.О., Фатхутдінов В.Г. Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до екзаменів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2010. – 291 с.

5. Безсонюк А.М. Роль процесуальної форми як гарантії встановлення об’єктивної істини / А.М. Безсонюк // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 3-7.

6. Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. / С.Г. Волкотруб. – Х., 2003. – 19 с.

7. Врублевський О.С. Процесуальна форма примусового провадження слідчих дій / О.С. Врублевський // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 6. – С. 5-9.

8. Гевко В.В. Значення кримінально-процесуальної форми для вдосконалення кримінального судочинства / В.В. Гевко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. – № 3. – С. 291-295.

9. Гогусь Т. Проблеми документування у кримінальному процесі / Т. Гогусь // Публічне право. – 2011. – № 2. – С. 92-97.

10. Добровольская Т.Н., Элькинд П.С. Уголовно-процессуальная форма, процессуальные нормы и производства / Т.Н. Добровольская, П.С. Элькинд. – М., 1976. – 440 с.

11. Карбут Л.В. Допустимість спрощення форми кримінально-процесуальної діяльності у досудовому провадженні / Л.В. Карбут // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2011. – № 4. – С. 138-142.

12. Керівні принципи Комітету міністрів Ради Європи про доброзичливе щодо дитини правосуддя, ухвалені Комітетом міністрів Ради Європи 17.11.2010 / Електронний ресурс. – Режим доступу: // http://www.coe.int/t/dg3/children/news/guidelines/Recommendation%20CM%20protection%20of%20children%20_UKR_BD.pdf.

13. Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – X., 2000. – 494 с.

14. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

15. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.: за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

16. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – X.: Право, 2012. – 664 с.

17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.

18. Молдован А.В. Кримінальний процес України: Навч. посіб. / А.В. Молдован. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.

19. Пилипенко Д.О. Деякі проблеми реалізації приватного обвинувачення у кримінальному процесі України та шляхи їх подолання / Д.О. Пилипенко // Наше право. – 2010. – № 4. – С. 124-129.

20. Рамкове рішення Ради ЄС «Про місце жертв злочинів у кримінальному судочинстві від 15 березня 2001 // Відновне правосуддя в Україні. – 2005. – № 3. – С. 25-29.

21. Советский уголовный процесс / Под ред. Карева Д.С. – М., 1968. – 725 с.

22. Советский уголовный процесс / Под ред. Л.М. Карнеевой, П.А. Лупинской, И.В. Тыричева. – М., 1980. – 631 с.

23. Уголовный процесс. / Под ред. Алексеева Н.С., Лукашевича В.З., Элькинд П.С. – М., 1972. – 804 с.

24. Элькинд П.С. Категории «содержание» и «форма» в сфере уголовно-процессуального регулирования. – Сб.: Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы. – Воронеж, 1979. – 584 с.

25. Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Досудебное производство по УПК РФ / Ю.К. Якимович, Т.Д. Пан – М.: «Юридический центр Пресс», 2003. – 297 с.

26. Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве / М.Л. Якуб. – М., 1981. – 80 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи