Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Задачі з адміністративного судочинства

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Andrey (контакти виконавця)

  • Право
  • 14 сторінок
  • договірна

Зміст

Задачі:
Студент філологічного факультету університету Олександр Петренко звернувся до міського комісаріату за місцем знаходження гуртожитку із проханням поставити його на військовий облік у зв’язку з переїздом на навчання до міста. Одночасно подав посвідчення про приписку з відміткою про зняття з військового обліку за попереднім місцем проживання. Відповідальний службовець комісаріату відмовився ставити його на військовий облік, оскільки О.Петренко не надав довідки з університету, що він дійсно є студентом і має право на забезпечення гуртожитком. В університеті відповіли, що таку довідку О.Петренку зможуть видати лише через два тижні, коли з відпустки вийде працівник, що відповідає за ведення обліку студентів
О.Петренко оскаржив бездіяльність міського військового комісаріату до адміністративного суду щодо не взяття його на військовий облік, оскільки внаслідок такої бездіяльності з’являються підстави для притягнення
О.Петренка до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку (стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Крім того, за відсутності відповідного запису у посвідченні про приписку він не зможе звернутися до паспортного столу для реєстрації свого нового місця проживання
Суд, розглянувши адміністративний позов, відмовив у його задоволенні, зіславшись на те, що жодного права О.Петренка військовий комісаріат не порушив, адже стати на військовий облік є обов’язком, а не правом призовника
Чи допустив військовий комісаріат порушення прав, свобод чи інтересів О.Петренка?
Чи може суд надавати захист інтересам особи?
Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти
О.Петренку далі
2. Мешканець села Петриківці фермер Іван Колодій звернувся до Петриківської Сільської ради із заявою про надання йому в короткострокову оренду земельної ділянки для вирощування нового сорту соняшника. (1га), яка би прилягала до земель, що є у його власності. Сільська рада розглянула заяву І.Колодія і прийняла рішення про надання йому в оренду земельної ділянки розміром 1 га, прилеглої до Сільськогосподарських угідь І.Колодія з південної сторони. Зазначена земельна ділянка раніше належала іншому користувачеві, з яким сільська рада розірвала договір дострокової оренди через недоцільне її використання
І.Колодій звернувся до районного суду з адміністративним позовом, у якому оскаржив рішення сільської ради. Позов він обґрунтував тим, що попередній користувач земельної ділянки використовував її для зберігання отрутохімікатів. Значна частина хімікатів зберігалася протягом тривалого часу під відкритим небом, тому земля зазнала значного забруднення і стала малопридатною для вирощування сільськогосподарських культур
Суд, розглянувши справу, прийняв постанову, якою у задоволенні позову відмовив. Основним мотивом стало те, що сільська рада прийняла своє рішення відповідно до закону, адже прохання І.Колодія про виділення земельної ділянки для вирощування соняшника було повністю задоволено, а земельна ділянка, згідно з даними державного земельного кадастру, належить до земель сільськогосподарського призначення, тому суд не взяв до уваги посилання позивача на те, що вона є малопридатною для ведення сільського господарства
Чи допустила порушення сільська рада прав, свобод та інтересів І.Колодія?
Чи врахував суд завдання адміністративного судочинства, відмовляючи в задоволенні позову?
Чи було перевірено рішення сільської ради на відповідність усім критеріям, що визначені ч.3ст2 КАСУ? Якщо ні, то які критерії були проігноровані?
Чи правильне рішення ухвалив суд? Підготуйте консультацію, як діяти
І.Колодію далі
3. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким суб’єктам підприємницької діяльності, які працевлаштовують вихованців дитячих будинків, надається одноразова грошова допомога з державного бюджету за кожну працевлаштовану особу. Виконання цього закону покладено на Міністерство праці і соціальної політики. Підприємство, яке працевлаштувало десять вихованців дитячих будинків, виграло справу проти міністерства і за постановою адміністративного суду мало одержати грошову допомогу. Однак на стадії виконання постанови суду набрав чинності новий закон про бюджет, яким було скасовано цей вид допомоги і встановлено, що невиконані судові рішення про зобов’язання виплатити таку допомогу не повинні виконуватися. На цій підставі державний виконавець закрив виконавче провадження
Чи є підстави для оскарження рішення державного виконавця до адміністративного суду?
На які принципи адміністративного судочинства можна послатися для обґрунтування адміністративного позову?
4.75-річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на рішення територіального органу Пенсійного Фонду України про відмову у збільшенні розміру пенсії. У скарзі пенсіонер виклав усі відомості, які вимагає КАСУ для позовної заяви. Але адміністративний суд залишив скаргу без руху і направив її для усунення недоліків у зв’язку з тим, що формою звернення до адміністративного суду має бути позовна заява, а не скарга
Пенсіонер звернувся до юридичної клініки за допомогою в оформленні документа, оскільки йому тяжко самому переписувати скаргу та ще й у двох примірниках (для суду і для відповідача)
Чи правильно вчинив адміністративний суд?
Чи допустив суд порушення принципів адміністративного судочинства?
Чи можна оскаржити ухвалу суду про залишення скарги без руху в апеляційному порядку? Чи доцільно це робити у наведеній ситуації? Надайте консультацію пенсіонерові?
Тема 3. Принципи адміністративного судочинства
Задачі:
1. В одній зі справ у якості відповідача була притягнута ДПА України. Позивач просив захистити його право шляхом покладення певних обов’язків на одну із посадових осіб цього органу. Суд залишив справу без руху та зобов’язав узгодити вступну частину позовної заяви із її прохальною частиною
Дайте оцінку дій суду. Чи дотримано принципу офіційності?
2. Залізничним судом м. Львова ухвалою було призначено судову будівельно-технічну експертизу
Розглянувши скаргу на цю ухвалу, апеляційний суд скасував її на тій підставі, що призначення експертизи як способу забезпечення доказів відбулося з порушенням порядку, встановленого ст.75 КАСУ, - без подання зацікавленою особою заяви про забезпечення доказів та її розгляду в установленому порядку
Дайте оцінку діям суду. Чи взяв суд до уваги принципи офіційності?
3. Особою, яка була звільнена з посади заступником начальна об’єднання№1 їз режиму та оперативної роботи управління виправно- трудових колоній Красноярського краю СРСР, було подано позов про неправомірне нарахування їй пенсії в меншому розмірі, аніж передбачений для осіб, які звільнені із аналогічних посад в Установах Державного Департаменту України з питань виконання покарань, займана посада при СРСР прирівняна до посади першого заступника начальника установ з нагляду, безпеки, охорони та оперативної роботи. Суд апеляційної інстанції у задоволенні позову відмовив, оскільки позивач не дав іншої довідки, яка б підтвердила відповідність займаної при звільненні посади іншій (вищій) посаді у структурі Державного департаменту України з питань виконання покарань
Проаналізуйте, чи дотримався суд принципу диспозитивності в судовому процесі?
Тема 4. Учасники адміністративного процесу
Задачі:
1. У справі з приводу оскарження розпорядження міського голови відповідачем була названа відповідна міська рада
Чи можна вважати належним відповідачем міську раду?
Чи може міська рада бути залучена до судового розгляду?
2. Суд залишив позовну заяву без руху, посилаючись на ту обставину, що вона подана неналежним позивачем - Міністерством закордонних справ, яке просило скасувати адміністративне стягнення, накладене на його працівників
Чи обґрунтованою була відмова суду?
Як слід було вирішити справу?
3. Судді місцевого суду звернулися до суду із позовом, у якому просять стягнути на свою користь втрати частини заробітної плати, пов’язані з утриманням податку відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» на користь. Свої позовні вимоги позивачі обґрунтовують тим, що протягом 2004-2006 років з нарахованої позивачам заробітної плати було отримано податок з доходів фізичних осіб. Оскільки судді відповідно до Указу Президента України від 10.07.1995р. №584/95 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту» звільнені від сплати прибуткового податку, то утримані з нарахованої позивачам заробітної плати відповідні суми підлягають стягненню на користь останніх. Протягом 2004-2006 років жодні зміни до кошторису відповідного місцевого суду стосовно компенсації втрати частини заробітку суддів від сплати податку не вносились, що не забезпечило належний рівень оплати праці суддів та призвело до зменшення фактично отриманої позивачами заробітної плати
Хто є сторонами і третіми особами у цій справі?
4. Товариство з обмеженою відповідальністю “Лазурне узбережжя” звернулось до суду з позовом до Інспекції державного архітектурно- будівельного контролю, в якому просить зобов’язати відповідача продовжити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 22.03.2005 р. №156/05. У ході розгляду справи суд встановив, що:
1) відповідно до ст. 29 Закону України “Про планування і забудову територій”, Положення про державний архітектурно-будівельний контроль, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 225, та Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 р. № 273, повноваження надавати дозвіл на виконання будівельних робіт або відмови у наданні такого дозволу надано Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю;
2) згідно з довідкою Головного управління статистики в Одеській області від 21.09.2006 р. №01-02-114-2682 та Положення про інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю, яке затверджене наказом начальника Управління архітектури та містобудування Виконавчого комітету Одеської міської ради, Інспекція не є юридичною особою і діє у складі Управління архітектури та містобудування Виконавчого комітету Одеської міської ради
Кого слід віднести до належного відповідача (в) у цій справі?
5. Гриценко В.Г. звернувся із позовом до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської міської Ради про визнання протиправною її бездіяльності, яка, на думку позивача, полягала у ненаданні йому дозволу на виконання будівельних робіт по реконструкції нежилого приміщення, вбудованого в житловий будинок по вул. Дзержинського, 35, площею 29,7 м. кв. під стоянку для легкового автомобіля із влаштуванням окремого в'їзду з вул. Дзержинського. Під час судового розгляду справи було виявлено, що рішенням Ленінського районного суду м. Києва від 19 січня 2005 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області, був задоволений позов Даценка В.В. до Гриценка В.Г. про усунення перешкод у користуванні житлом та відшкодування моральної шкоди. Підставою для цього, відповідно до цього рішення суду, стало проведення будівельних робіт без відповідного дозволу місцевої інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та те, що отвір гаражних воріт виконано з порушенням будівельних норм
Чи необхідно Даценка В.В. залучати до участі у цій справі. Якщо так, то у якій якості?
6. В квітні 2005р. Голова Верховної Ради України звернувся до суду із заявою про дострокове припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М., який 31.03.2002р. був обраний народним депутатом України від виборчого округу № 125 Львівської області і розпорядженням Керівника апарату Верховної Ради України № 1101 від 29.05.2002р. його було зараховано на роботу до Верховної Ради України четвертого скликання на постійній основі. Указом Президента України № 179/2005 від 04.02.2005р. Олійник П.М. призначений Головою Львівської обласної державної адміністрації. Вважаючи, що ця посада є несумісною із статусом народного депутата України, просив постановити рішення про припинення повноважень народного депутата України Олійника П.М. На момент перегляду у ВАСУ судових рішень по цій справі відбулися чергові вибори народних депутатів, в результаті яких обрано Верховну Раду України нового скликання
Чи може Верховна Рада України нового скликання бути у наведених правовідносинах правонаступником Верховної Ради попереднього скликання? (Ухвала ВАСУ від 15 листопада 2006р)
Тема 5. Підсудність справ адміністративним судам
Задачі:
1. Суд на основні ч.2 ст.19 КАС України постановив ухвалу про непідсудність вимог, які стосувались протиправності наказу Державної податкової адміністрації України «Про надання інформації державними нотаріальними конторами або приватними нотаріусами та про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 29 вересня №45» від 19 серпня 2005 №352 (Наказ). За висновком суду оскаржений наказ був правовим актом індивідуальної дії. А тому, на думку судді, позивач порушив правило територіальної підсудності, звернувшись із позовом до суду за місцем знаходження відповідача»
Чи правильно суд застосував припис КАСУ про підсудність?
2. Особа оскаржила правовий акт індивідуальної дії і при цьому звернулася із адміністративним позовом до кількох відповідачів, лише частина з яких мала статус суб’єкта владних повноважень. Галицький районний суд м. Львова ухвалою відмовив у відкритті провадження за позовними вимогами до всіх відповідачів із посиланням на те, що вони не належить до компетенції адміністративних судів
Чи обґрунтованою є ухвала суду?
3. Особа відкликала свою позовну заяву та просила залишити її без розгляду, посилаючись на те, що вона подана із порушенням правил територіальної підсудності. Суд своєю ухвалою задовольнив клопотання та залишив позовну заяву без розгляду на підставі пункту 5 частини першої статті 155 КАСУ
Чи обґрунтованою є ухвала суду?
4. Виявивши порушення закону з боку представництва іноземного суб’єкта господарювання, орган державної влади України поклав обов’язок усунути це порушення не на цього суб’єкта, а на керівника представництва. Позов від імені іноземного суб’єкта господарювання щодо оскарження припису був поданий до суду за вибором керівника. Однак суд повернув позовну заяву, стверджуючи, що заява мала бути подана до суду за місцем проживання посадової особи представництва
Чи обґрунтованими є дії суду? Яким чином слід вирішити питання про підсудність цієї адміністративної справи?
Тема 6. Доказування і докази
Задачі:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Агропродукт» звернулося з позовом до Східної регіональної митниці про визнання недійсним рішення про визначення коду товару № КЕ - 800-552-04 від 3 червня та зобов’язання провести митне оформленн за кодом товару, визначеним позивачем. Господарський суд Харківської області призначив комплексну судову експертизу, на основі якої встановив помилковість визначеного відповідачем коду товару та задовольним позов. Харківський апеляційний господарський суд своєю постановою рішення суду першої інстанції залишив без змін
Відповідач оскаржив зазначені судові рішення у касаційному порядку, посилаючись на своє виключне право визначати код товару. Погоджуючись із доводом Східної регіональної митниці, Вищий адміністративний суд України додатково вказав на невиконання судами першої та апеляційної інстанцій обов’язку оцінювати докази в їх сукупності, оскільки жоден із них не має для суду наперед встановленої сили. За результатами перегляду оскаржені судові рішення були скасовані, а позов залишений без задоволення
Чи обґрунтованим є рішення Вищого адміністративного суду?
2. На практиці суди отримують клопотання про проведення експертизи фальшивих на переконання заявника доказів, однак, без обґрунтування відмовляють у задоволенні такого клопотання. Суди не зважають на показання свідка про фальшивість підписів на документах, що є предметом судового розгляду
Чи обґрунтованими є дії суду?
У який спосіб має посутпити суддя у такій ситуації?
3. При вирішення спору щодо заборгованості із заробітної плати перед секретарем місцевої ради суд поклав обов’язок доведення наявності такої заборгованості на позивача. Через те, що позивач не довів обставину заборгованості із заробітної плати суд відмовив у задоволенні позову
Чи правомірним є дії суду?
Чим порядок доказової діяльності в адміністративних судах відрізняється від доказової діяльності і інших судах?
Тема 7. Провадження у суді першої інстанції
Задачі:
1. Позивач звернувся до адміністративного суду за захистом порушених органом виконавчої влади його прав шляхом подання скарги. Суд залишив це звернення без розгляду, у зв’язку з недотриманням особою вимоги щодо найменування звернення
Чи правомірним є дії суду?
Як слід поступити судді у такому випадку?
2. Гр. М. звернулась до суду із цивільним позовом та просила визнати недійсним і скасувати розпорядження Франківської районної адміністрації Львівської міської ради, визнати частково недійсним договір купівлі-продажу квартири та визнати за нею право власності на частину квартири. Суд залишив позовну заяву М. без руху та надав можливість уточнити вимоги
Чи правомірним є дії суду?
Якими мали би бути дії суду?
3. Державна податкова інспекція звернулась до суду із вимогою застосувати до товариства із обмеженою відповідальністю - платника податків арешт активів шляхом зупинення опеацій на рахунках в установі банку. 18 травня 2006 р. суд першої інстанції, пізніше підтриманий судом апеляційної інстанції, відмовим у задоволенні позову на підставі двох основних мотивів. По-перше, суд встановив безпідставність вимоги про зупинення операцій через відсутність обставин, які б обґрунтовували необхідність вжиття цього примусового заходу. По-друге, на момент розгляду справи суд констатував зміни до закону, якими позивач позбавлявся права звертатись до суду із такою вимогою
Чи обґрунтованими є дії суду?
Індивідуальна робота
1. Фізична особа звернулась до ректора державного вищого навчального закладу із позовом про скасування його наказу та протоколу приймальної комісії про зарахування до аспірантури. У порядку якого виду судочинства слід розглядати цей позов? Чи виступає ректор у наведених правовідносинах суб’єктом владних повноважень (Ухвала ВАСУ від 12 лютого 2009 року )
1. Фізична особа звернулась із позовом до районного відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України у Вінницькій області про визнання протиправним повідомлення про відмову в порушенні кримінальної справи. У порядку якого виду судочинства має розглядатись цей позов? (Ухвала ВАСУ від 7 лютого 2007року)
2. Фізична особа оскаржила протокол засідання конкурсної комісії Заставнівської районної державної адміністрації по наданню згоди на розробку проектів відведення земельних ділянок, їх вибору та обстеження. Чи є ця комісія суб’єктом владних повноважень та чи може її протокол бути предметом оскарження у порядку адміністративного судочинства? (Ухвала ВАСУ від 3 липня 2008 року)
3. Відділ державної виконавчої служби Стрийського району Стрийського міськрайонного управління юстиції звернувся із позовом до Відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” про стягнення (повернення) коштів, які це товариство отримало від позивача в результаті виконавчих дій, що згодом у судовому порядку були визнані протиправними. У порядку якого виду судочинства слід розглядати цей спір? (Постанова ВСУ від 24 жовтня 2006року)
4. Приватне підприємство «Томкет» звернулося до Комунального підприємства «Управління генерального плану м. Донецька» із позовом про покладення на відповідача обов’язку прийняти до розгляду відповідну заяву позивача та у разі наявності підстав погодити розміщення об’єкта зовнішньої реклами. Чи виступає відповідач у наведених правовідносинах в якості суб’єкта владних повноважень та чи належить цей спір до адміністративної юрисдикції? (Ухвала ВАСУ від 03 грудня 2008 року)
5. Чернівецька міська рада звернулась до суду з позовом до приватного навчального закладу «Західноукраїнський економіко - правничий університет» про визнання частково недійсним державного акту від 9 липня 1997 року на право постійного користування земельною ділянкою №1 розміром 0,4838 га по проспекту Незалежності, 104 - А м. Чернівці та про зобов’язання відповідача звільнити відповідну земельну ділянку та повернення її в розпорядження Чернівецької міської ради. Чи має право у наведеному випадку міська рада звертатись до приватної особи із адміністративним позовом? (Ухвала ВАСУ від 19 вересня 2007року)

Висновок

Отже, як вбачається з визначення......

Застосовується широким колом органів державного...... .

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи