Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Цивільно-правовий договір

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Spiritualis (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2007
  • 34 сторінки
  • 30.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття цивільно-правового договору
1.1. Поняття та ознаки цивільно-правового договору
1.2. Сутність та функції цивільно-правового договору
1.3. Свобода договору в цивільному праві
2. Види цивільно-правового договору
3. Зміст цивільно-правового договору
3.1. Істотні умови
3.2. Звичайні та випадкові умови
3.3. Тлумачення умов цивільно-правового договору
4. Укладення, зміна та припинення цивільно-правового договору
4.1. Укладення договору
4.2. Зміна та припинення договору
Висновок
Література

Висновок

Отже, дослідивши цивільно-правовий договір, я зрозумів, що відповідно до Цивільного кодексу України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків.

Слід враховувати, що договір може розглядатися як багатозначне явище: як підстава виникнення правовідношення; як саме правовідношення, що виникло з цієї підстави; як форма, в якій відповідне правовідношення втілюється. Найбільш вагоме значення договір має саме як підстава виникнення цивільних прав та обов’язків, оскільки саме цивільно-правовий договір є найпоширенішою підставою виникнення цивільних прав та обов’язків.

Договору як юридичному факту властиві такі ознаки: 1) в договорі виявляється воля не однієї особи (сторони), а двох чи кількох, причому волевиявлення учасників за своїм змістом повинно збігатися і відповідати одне одному; 2) договір — це така спільна дія осіб, яка спрямована на досягнення певних цивільно-правових наслідків: на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Саме за цією ознакою цивільно-правовий договір відрізняється від договірних форм, що використовуються в інших галузях права (трудовому, екологічному тощо), набуваючи там певних специфічних рис. Як юридичний факт договір належить до правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовуються на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов’язків. Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює або припиняє їх), а й відповідно до вимог законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності, добросовісності та справедливості визначає зміст конкретних прав та обов’язків учасників договірного зобов’язання. У цьому розумінні договір виступає засобом регулювання поведінки сторін у цивільних правовідносинах.

Сутність, а також значення цивільно-правового договору найбільш яскраво проявляються в функціях, що ним виконуються, а саме: цивільно-правового договору належать: регулятивна, ініціативна, програмне-координаційна, інформаційна, гарантійна, захисна функції.

Однією із засад договірних зобов’язань, як і засад приватного права взагалі, є свобода договору, яка є неодмінною ознакою, передумовою і умовою існування ринкової економіки.

Сутність свободи договору розкривається насамперед через співвідношення актів цивільного законодавства і договору (ст. 6 ЦКУ): сторони у договорі мають право врегулювати ті відносини, які не визначені у положеннях актів цивільного законодавства, а також відступати від положень, що визначені цими актами, і самостійно врегулювати свої відносини, крім випадків, коли в актах законодавства міститься пряма заборона відступів від передбачених ними положень або якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їхнього змісту чи суті відносин між сторонами.

Важливе не тільки теоретичне, а й практичне значення має класифікація договорів. Залежно від моменту виникнення прав і обов'язків у сторін договору розрізняють договори консенсуальні і реальні. Залежно від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками угоди договори поділяються на односторонні та взаємні (синалагматичні) — у ст.626 ЦКУ вони іменуються двосторонніми та багатосторонніми. З урахуванням наявності або відсутності еквівалентності відносин договори поділяються на сплатні і безвідплатні.

Умови, на яких договір укладається, мають велике практичне значення, оскільки від них зрештою залежать особливості договірних прав і обов'язків сторін договору, а також належне виконання зобов'язань.

Залежно від їх юридичного значення всі договірні умови можна поділити на три основні групи: істотні, звичайні і випадкові. Законодавством приділяється значна увага істотним умовам.

Укладення договору повинно пройти як мінімум двома стадіями: шляхом пропозиції однією стороною укласти договір (оферта) і прийняття пропозиції іншою стороною (акцепт). Відповідно сторона, що запропонувала укласти договір, називається оферентом, а сторона, що прийняла цю пропозицію — акцептантом.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи