Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Дипломатія ЄС

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Alexander (контакти виконавця)

  • Дипломатія
  • Курсова
  • 2006
  • 27 сторінок
  • 200.00 грн.

Зміст

Вступ
Розділ 1 Становлення дипломатії Європейського Союзу
1.1 Розвиток дипломатії ЄС до 1992 р
1.2 Дипломатія ЄС після Маастрихту
Розділ 2 Діяльність європейської дипломатії
2.1 Трансатлантичне співробітництво
2.2 Співпраця з країнами, що розвиваються
2.3 Відносини з державами соціалістичного табору
2.4 Близький Схід і Середземномор’я в політиці ЄС
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Висновок

Отже, в роботі було зроблено спробу розглянути дипломатію ЄС.

В першому розділі висвітлювався процес становлення дипломатичної слу-жби Європейського Союзу, його еволюція у відповідності до внутрішніх змін та перетворень і міжнародних подій.

Тут слід зазначити, що важливими віхами історії ЄС та його дипломатії були Маастрихтський та Амстердамський договори, які поставили співробітни-цтво країн-членів ЄС на якісно новий рівень. В них на найвищому рівні було юридично закріплено основні положення дипломатичних відносин із третіми країнами.

В другому розділі було прослідковано діяльність європейської дипломатії на сучасному етапі по основних напрямках: трансатлантичне співробітництво, співпраця з країнами, що розвиваються та відносини з державами соціалістич-ного табору (періоду існування Радянського Союзу та після 1991 року в межах програми Тасіс). Окремо було виділено Близький Схід та Середземномор’я з огляду на роль цього регіону для Європи та тенденцію до зростання її актуаль-ності.

Це основний і найбільш важливий розділ, що стосується сучасного стано-вища у галузі зовнішніх відносин такого актора як Європейський Союз, який поступово писилюється на міжнародній арені у зв’язку із кількісним зростан-ням країн-членів та посиленням економічної могутності.

Відносини в рамках трансатлантичної співпраці залишаються для ЄС пріоритетним напрямком, що зумовлено історичним та культурно-політичним розвитком цих країн. Їх об’єднали післявоєнні роки, що відзначалися прагнен-ням до спільного відродження економік та «холодна війна» в політичному пла-ні. Про культурну сферу не варто й згадувати.

Після першої хвилі розширення та вступом Великобританії, яка була най-більшою колоніальною імперією (країна, де ніколи не заходило сонце), ЄС по новому будує свої відносини з країнами третього світу. Активізувалося як еко-номічне співротництво так і політичне та гуманітарне, що своєрідним образом поєднує ЄС стосунках з цими державами.

Досить цікавими були стосунки ЄС із СРСР та їх трансформація по від-ношенню до колишніх його членів. За часів існування Радянського Союзу ЄС намагався вести справи із кожною країною-членом окремо, а після розпаду СРСР він об’єднав їх всіх у єдину групу і співпрацює з ними в рамках програми Тасіс.

Особливе місце у зовнішньополітичних прерогативах ЄС займає Серед-земноморський регіон та Близький Схід. Це, насамперед, обумовлено його зна-ченням для енергетично залежної Європи та унікальністю країн, які до нього належать.

На думку автора, питання дипломатичної діяльності одного із найвпливо-віших учасників міжнародних відносин, яке було затронуте в даній курсовій роботі, є досить актуальним в наш час. І його значення збільшується прямо пропорційно зростанню економічною могутності ЄС та подальшої інтеграції його членів.

В ході розгляду теми роботи виникло питання щодо проблеми його висві-тлення та дослідження. Не зважаючи на роль та значення ЄС в сучасному світі питанням його дипломатії присвячено не багато досліджень. Тому природньо повинна виникнути пропозиція щодо виправлення цієї ситуації. Як говориться в «Agenda – 2000» «європейському економічному потенціалу повинна відповіда-ти і відповідна зовнішня політика», а зовнішній політиці повинна відповідати й належна увага з боку дослідників.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи