Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Статистичний аналіз зведеного бюджету України

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Виктория (контакти виконавця)

  • Статистика
  • Дипломна
  • 2009
  • 108 сторінок
  • 300.00 грн.

Зміст

Вступ
Розділ і. Сутність зведеного бюджету як плану соціально-економічного розвитку держави
1.1. Поняття бюджетної системи, зведеного бюджету України
1.2. Значення та структура зведеного бюджету
1.3. Статистичні показники та методи, що використовуються при аналізі зведеного бюджету
Розділ іі. Аналіз динаміки та структури зведеного бюджету україни
2.1. Аналіз динаміки та структури (абсолютних і відносних показників) доходів Державного бюджету України протягом 1997-2007 років
2.2. Склад і структура видатків Державного бюджету України. Статистичний аналіз видаткової частини бюджету в частині видатків на розвиток освіти і науки та охорону здоров’я протягом 2005-2007 років
2.3. Аналіз дефіциту Державного бюджету України
Розділ ііі. Сучасний стан та напрямки збалансування зведеного бюджету україни як плану соціально-економічного розвитку
3.1. Аналіз структури Державного бюджету України
3.2. Аналіз впливу основних факторів на доходну частину Державного бюджету України
3.3. Прогнозні показники економічного й соціального розвитку України на 2009-2011 роки на основі зведеного бюджету
Висновки
Список використаних джерел
Додаток а
Додаток б

Висновок

Статистичний аналіз передбачає вивчення державного бюджету України за такими показниками: показники динаміки доходів і витрат бюджету, показники структури доходів та витрат бюджету, показники виконання плану бюджету. Для аналізу бюджетних показників застосовуються наступні методи аналізу: аналіз рядів динаміки, аналіз структуру та структурних зрушень, індексний метод, кореляційно-регресійний аналіз.

За період 1995-2006 років для доходів та видатків державного бюджету України характерною є чітка тенденцій до зростання. Обсяг доходів державного бюджету у 2006 році у порівнянні з 2000 роком збільшився у 3,5 рази, а у порівнянні з 1995 роком – у 8,3 рази і становив 171б8 млрд. грн. середньорічний абсолютний приріст доходів державного бюджету становив 13,7 млрд. грн. за період 1995-2006 років, а середньорічний темп приросту – 20%.

Для видатків державного бюджету, як і для доходів за період 1995-2006 років спостерігається чітка тенденція до зростання, а починаючи з 2000 року і прискорене зростання даного показника. У 2006 році обсяг видатків державного бюджету склав 175,5 млрд. грн., що у 3,6 рази перевищує обсяг даного показника у 2000 році і у 7,2 рази обсяг у 1995 році. Середньорічний абсолютний приріст видатків державного бюджету України за період 1995-2006 років склав 13,7 млрд. грн., а середньорічний темп приросту склав 18%.

Залишок державного бюджету України загалом характеризується дефіцитністю, рівень якої був особливо великим у 2004 році і становив 11 млрд. грн. проте, у 2000 та 2002 роках спостерігався профіцит державного бюджету, який становив відповідно 1,0 млрд. грн. та 1,6 млрд. грн. проведене аналітичне вирівнювання ряду динаміки, рівнів дефіциту бюджету вказує на те, що рівень дефіцитності державного бюджету загалом має тенденцію до зниження.

Важливим напрямком у вивченні дефіциту державного бюджету є порівняння його з ВВП. Якщо відношення рівня державного дефіциту до ВВП не перевищує 3%, то фінансове положення країни вважається нормальним. Для державного бюджету України відношення рівня дефіциту до ВВП перевищує 3% у 1995, 1996, 1997 та 2004 роках, саме коли спостерігався значний рівень дефіциту бюджету.

У структурі доходів державного бюджету домінуючими статтями є ПДВ та податок на прибуток підприємств. Так, у 2005 році частка ПДВ у структурі доходів державного бюджету склала 25,2%, а частка податку на прибуток підприємств 17,6%. Загалом за період 2004-2005 років відбулися незначні зміни у структурі доходів державного бюджету, по що свідчать обчислені лінійний коефіцієнт абсолютних відмінностей структур сукупностей та квадратичний коефіцієнт абсолютних відмінностей структур сукупностей, значення яких становило 1,6 та 2,8 процентних пунктів відповідно.

У структурі видатків державного бюджету домінуючими статтями є соціальний захист та соціальне забезпечення, частка якого у структурі видатків у 2005 році склала 28,1%, освіта – 18,9%, загальнодержавні функції – 10,9%.

Загалом впродовж 2004-2005 років згідно обчислених лінійного коефіцієнту абсолютних відмінностей структур сукупностей та середнього квадратичного коефіцієнту абсолютних відмінностей структур сукупностей, середні зміни у структурі видатків державного бюджету становили 2,5 та 2,9 процентних пунктів відповідно.

На рівень доходів державного бюджету впливає ряд макроекономічних показників, зокрема ВВП. Проведений кореляційно-регресійний аналіз та обчислений коефіцієнт кореляції вказують на високу залежність рівня доходів державного бюджету від рівня ВВП. Обсяг доходів державного бюджету на 99% залежить від обсягу ВВП і на 1% від інших факторів.

Дефіцит бюджету-2009 склав 31 мільярд гривень, тобто 3% від прогнозованого рівня ВВП. Доходи бюджету урядом було визначено сумою 238 мільярдів гривень (проти 232 млрд. грн. минулого року), у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - сумою 182 мільярди гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - сумі 55 мільярдів гривень.

Видатки держбюджету 2009 року відповідно до проекту уряду мали скласти 266 мільярдів гривень (проти 253 торік), у тому числі видатки загального фонду - сумою 189 мільярдів, а спецфонду - 77 млрд. грн. Втім під час розгляду депутати збільшили видаткову частину щонайменше на 1,5 мільярди.

Однією з найбільш характерних рис прийняття держбюджету-2009 стало порушення всіх законодавчо визначених термінів його розгляду. Першу редакцію бюджету було внесено Кабінетом міністрів до парламенту 15 вересня 2008 року.

Однак наступні події, пов’язані із розгортанням економічної та політичної кризи в Україні, унеможливили своєчасний розгляд головного фінансового документу країни у строки, передбачені законодавством. 12 листопада уряд відкликав раніше поданий проект бюджету, а його відкоригована версія з’явилася лише 23 грудня, за тиждень до початку бюджетного періоду. Обговорення бюджету у парламенті тривало вкрай короткий період, протягом якого про жодне серйозне його обговорення чи доопрацювання не можна було вести й мови. В результаті 26 грудня бюджет було ухвалено Верховною Радою в цілому 226 голосами, тобто мінімально необхідною кількістю. Зауважимо, що 25-26 грудня проект держбюджету ставився на голосування (за основу та в цілому) 7 разів.

Найбільшу, і цілком обґрунтовану критику викликає нереалістичність макроекономічних показників, закладених проектом держбюджету. Закладений урядом рівень зростання ВВП (+0,4%) є надто оптимістичним сценарієм. Більшість світових фінансових організацій, як і рейтингові агентства прогнозують у 2009 році в Україні рецесію (див. додаток В). На це вказують й індикатори розвитку економіки у листопаді 2008 року: спаду ВВП на -14.4% і зменшення промислового виробництва на 28.6% до листопада 2007 р. Про подолання негативних тенденцій розвитку базових галузей економіки сьогодні говорити немає підстав.

Прогноз щодо рецесії надавало і Міністерство економіки на початку грудня, однак у проекті бюджету були закладені значно кращий показник економічного зростання. А це вже ставить під сумнів можливість виконання держбюджету у визначених урядом обсягах.

Одним із дієвих антикризових заходів може стати фінансування ряду видатків за рахунок Стабілізаційного фонду, формування якого у складі державного бюджету, передбачене Законом «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Джерелами його наповнення визначені надходження від приватизації, та коштів, отриманих від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності. Іншим джерелом формування Стабілізаційного фонду визначені надходження від цільового розміщення державних цінних паперів.

Нагадаємо, у минулому році план надходжень від приватизації було виконано всього на 5%. У 2009 році надходження від Фонду держмайна до Стабілізаційного фонду передбачені у сумі не менш як 8.501.224 тис. гривень. Більше того, проведення приватизації у 2009 році, у період масового знецінення активів, навряд чи є виправданим у стратегічному плані кроком. Відповідальність за ефективне здійснення приватизації буде в наступному році однією із ключових проблем, які стоятимуть перед урядом.

Видатки Стабілізаційного фонду планується спрямувати на здешевлення кредитів у аграрно-промисловому комплексі, інвестиційні проекти на підприємствах авіабудування, машинобудування, вуглевидобувній галузі, енергозбереженні у ЖКГ, будівництві, підготовці до Євро-2012. На наполягання ряду народних депутатів до остаточної редакції Закону про бюджет було внесено ряд змін, зокрема, передбачено виділити 200 млн. гривень на створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", виконання столичних функцій м. Києвом (500 млн. грн.), створення фільмів національного виробництва (50 млн. гривень) тощо. Навряд чи ці видатки можна кваліфікувати як такі, що потребують фінансування зі Стабілізаційного фонду як ефективні заходи для подолання наслідків фінансової кризи в Україні. Загальний бюджет Стабілізаційного фонду становитиме 22 млрд. гривень (детальніше див. додаток Г).

Відповідно до Бюджетного кодексу, Кабінет Міністрів зобов’язаний передати Верховній Раді України проект Державного бюджету на наступний рік до 15 вересня поточного року.

В останній термін, 15 вересня 2009 року у Верховній Раді був офіційно зареєстрований (реєстраційний номер 5000) урядовий проект Державного бюджету на 2010 рік. Напередодні цей проект було на своєму позачерговому засіданні схвалив Кабінет Міністрів України. Законопроектом пропонується визначити доходи Державного бюджету на наступний рік у розмірі 285 мільярдів гривень, а витрати - на рівні 324 мільярдів. Граничний розмір дефіциту Держбюджету становитиме 47 млрд. гривень або складе 3,97% ВВП.

Доходи держбюджету без врахування трансфертів, як передбачається, складуть 278,5 млрд. гривень, зокрема загального фонду - 212,7 млрд. гривень.

Проект бюджету на 2010 рік передбачає зростання надходжень, що акумулюються Державною податковою адміністрацією, на 12% до 126,7 млрд. гривень.

Надходження від податку на доходи фізосіб складуть близько 50 млрд. гривень, за акцизним збором - 22 млрд. гривень.

Кабмін розраховує, що Державна митна адміністрація забезпечить у 2010 році надходження на 2% більше, ніж у 2009. Фракція Партії регіонів має намір перешкоджати розгляду Радою проекту держбюджету-2010. Президент Віктор Ющенко виступає за утримання дефіциту держбюджету-2010 на рівні не вище 3% ВВП.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи