Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Стратегія виходу фірми на зовнішній ринок

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Татьяна (контакти виконавця)

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти виходу фірми на зовнішній ринок
1.1. Сутність стратегії та стратегічного планування
1.2. Види стратегій проникнення на зовнішній ринок
1.3. Процес розробки стратегії виходу на зовнішній ринок
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Аналіз міжнародного ринку мінеральних вод для зат "миргородський завод мінеральних вод"
2.1. Дослідження міжнародного ринку мінеральних вод
2.2. Місце підприємства ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" на міжнародному ринку. Аналіз економічних показників діяльності підприємства
2.3. Аналіз стратегії ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" виходу на зовнішній ринок
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Шляхи вдосконалення стратегії виходу зат "миргородський завод мінеральних вод" на зовнішній ринок
3.1. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" на міжнародних ринках
3.2. Основні напрямки вдосконалення стратегій збуту ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод"
Висновки до розділу 3
Розділ 4. Охорона праці
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Висновок

Проведене дослідження у дипломній роботі дає змогу зробити наступні узагальнюючі висновки:

1. На сучасному етапі необхідність реформування промислових підприємств України за рахунок розробки та впровадження інновацій усвідомлюється багатьма керівниками підприємств та державними службовцями, але цього недостатньо. У ринкових відносинах при капіталістичному способі виробництва промислові підприємства повинні бути приватною власністю. Необхідно, на наш погляд, розробити законопроект, згідно з яким можна було б приватизувати промислові підприємства тільки громадянам України без права подальшого перепродажу іноземним власникам капіталу. Приватизація є обов'язковою мірою, тому що тільки на приватному підприємстві власник буде вкладати гроші в реалізацію інноваційних стратегій, не турбуючись про те, що хтось інший потім скористається досягнутими результатами.

Нами сформулювано своє визначення стратегічного планування, а саме як адаптивного процесу розробки менеджерами та виконавцями системи стратегій (корпоративної, конкурентної, функціональної та операційної) діяльності підприємства для досягнення головної мети, процесу постійного моніторингу змін зовнішнього та внутрішнього середовища і внесення відповідних корегувань до цієї системи. Також запропонували дії, які, на наш погляд, сприятимуть якнайшвидшій модернізації та реформуванню промислових підприємств з використанням інноваційних стратегічних планів.

Міжнародна бізнесова практика виділяє три основні стратегії виходу на зовнішній ринок: експортування, спільне підприємництво, пряме інвестування.

Розробка комплексної стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок – це сукупність усіх елементів (місія, цілі, задачі, розробка та вибір стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок, пошук партнера по співробітництву, мінімізація зовнішньоекономічних ризиків, та інше) вірний вибір яких дозволить ефективно функціонувати на міжнародному ринку.

Процес розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок має кілька етапів:

1. Всебічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2. Аналіз ринку на якому функціонує підприємство (аналіз попиту та пропозиції). Підприємству важливо визначити, яким буде ринок у найближчому майбутньому, у якому напрямку він розвиватиметься і чого очікуватимуть від нього споживачі.

3. Аналіз можливостей підприємства.

4. Аналіз впливу тенденцій у світовій економіці.

5. Розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2. Дослідивши ринок мінеральної води було виявлено, що у 2010 р. Росія була лідером із виробництва мінеральної води (34,2 тис. пляшок, що становило 58 % усієї мінеральної води виробленої країнами СНД). Україна посідала друге місце, її частка у загальному виробництві склала 37 %, у Грузії на той час виведені з експлуатації, а Казахстан виробляв 2,8 тис.пляшок, що склало 5 %.

У грудні 2010 р. по відношенню до листопада цього ж року імпорт мінеральної води на територію України скоротився на 5 %. У той же час у порівнянні з груднем 2009 р. спостерігається приріст імпорту цього виду продукції на 67 %.

Динаміка експорту мінеральної води в грудні 2010 р. як відносно попереднього періоду, так і порівняно з аналогічним періодом 2009 р. характеризувалася незначним приростом (на 4 % і 8 % відповідно).

Обсяг виробництва мінеральної води в грудні 2010 р. по відношенню до листопада залишився практично незмінним, а в порівнянні з груднем 2009 р. скоротився на 2 %.

3. На сьогодні ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" – це великий, загальновідомий вітчизняний виробник, який завоював за довгі роки роботи бездоганну репутацію. Підприємство має сучасне обладнання, сертифіковане за міжнародними стандартами, та є одним із кращих у вітчизняній галузі. А його персонал по праву вважається одним із найбільш кваліфікованих в Україні. Оснащена за останнім словом техніки виробнича лабораторія дозволяє всебічно контролювати якість продукції. Готова продукція проходить ретельний контроль якості на вході та виході, має привабливий зовнішній вигляд і надійно захищена від підробок. Як і личить лідеру галузі, ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" оперативно відгукується на вимоги ринку, постійно розширюючи асортимент продукції, збільшуючи обсяги виробництва. Постійно інвестуються значні кошти у нові технології, удосконалення виробництва, розвиток персоналу.

Основну частку у структурі операційних витрат ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" займають витрати на оплату праці та інші операційні витрати.

Матеріальні затрати займають найбільшу частку у загальній структурі операційних витрат, оскільки підприємство займається виробничою діяльністю.

Порівнюючи тенденцію зміни доходів та витрат ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" відмічаємо деяке перевищення темпів зростання доходів разом із темпами зростання витрат і відрахувань, що у подальшому може негативно позначитися на діяльності підприємства.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підпрємства засвідчив, що воно є прибутковим та фінансово стабільним.

4. ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод", що на ринку України займає стратегічну нішу "лідер ринку" та має найбільш потужні ресурсні та технологічні можливості щодо конкурентної боротьби на зовнішніх ринках збуту своєї продукції. Експортна діяльність підприємства характеризується такими показниками:

- по-перше, частка експорту усієї продукції, становить близько 42 % загального обсягу відвантаження;

- по-друге, за останні п'ять років мало місце зростання обсягів експорту продукції ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" на 60 %;

- по-третє, основними імпортерами продукції ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" є Росія, Туреччина, Німеччина, а основними експортними продуктами є природно-столова вода "Миргородська", "Сорочинська" столова газована вода, "Старий миргород" та "Миргородська Фреш-актив".

При виході на зовнішні ринки ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" здійснює стратегії концентрованого росту або стратегії інтегрованого росту

На основі особливостей та чинників ціноутворення на мінеральну воду як цінова стратегія доцільне поєднання стратегії проникнення, стратегії пробних цін і стратегії руху за лідером. У розрізі названих стратегій ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" використовує конкурентний метод ціноутворення, а саме: орієнтування на ціни лідера з експорту мінеральної води у світі – Китаю. Також ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" може підвищити конкурентоспроможність на ринку Індії шляхом зниження собівартості продукції.

5. ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" необхідно нарощувати обсяги збуту продукції, підвищити технічний рівень підприємства, інновації технології та інше, що потребує сучасного переобладнання. Слід зменшити середні витрати виробництва, знижувати довготермінову та короткотермінову заборгованість, збільшувати активи фірми, робити вигіднішу ціну. У результаті таких обставин у ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" відрахування в різні фонди не надто великі і у порівнянні з іншими показниками оцінки, цей пункт можна охарактеризувати як цілком прийнятний. Проте, за такими показниками, як обсяги виробництва та послуг, чистий прибуток, об'єм капіталовкладень в своє підприємство, розміри оборотних коштів ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" сильно випереджає своїх конкурентів. Отже, можна зробити висновок, що хоча і конкуренція для ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" існує, конкурентоспроможність даного підприємства відповідає її вимогам.

Але незважаючи на високий рівень конкурентоспроможності підприємства, його маркетологи повинні постійно адаптувати маркетингову діяльність до швидкозмінюючихся умов міжнародного ринку.

6. Шляхами вдосконалення стратегії виходу ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" на зовінішній ринок є:

- відкриття нових магазинів;

- проведення дегустації. Дегустацію можна провести у великих магазинах, де покупця інформуватимуть про продукт, рекламують його переваги перед іншими продуктами, а так само у нього є можливість спробувати цей продукт і оцінити якнайповніше. Проведення дегустації сприяє швидшому сприйняттю продукту. Якщо покупцеві сподобатися продукт, то він купуватиме цей товар – буде попит на цю продукцію;

- поєднання реклами і форми пропозиції викладення своєї продукції споживачеві. Викладення повинне доповнювати сам продукт, перш за все як можна наочнішим чином демонструвати покупцеві його вживання. Викладення повинне підкреслювати унікальні, специфічні властивості товару, його неповторні особливості і переваги порівняно з аналогами;

- участь в торгівельних ярмарках і виставках відіграє первинну роль у підприємницькому становленні експонента в тому сенсі, що воно формує громадську думку про нього, демонструючи загальну картину підприємства у його стосунках з клієнтами, конкурентами, структурами фінансування і засобами масової інформації;

- рекламна діяльність ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" повинна складатися з таких етапів: вивчення споживачів та покупців товарів та ринків продажу цих товарів; стратегічне планування; прийняття тактичних рішень; оперативне планування; контроль ефективності прийнятих з питань реклами рішень.

Пріоритетними засобами реклами при продажу продукції ЗАТ "Миргородський завод мінеральних вод" є: пряма поштова реклама і телебачення. Пропонується внести наступні зміни по залученню прямої поштової реклами і телевізійного ефірного часу.

Ринкова привабливість ринку, вимірюється коефіцієнтом від 0.01 до 1. Причому, найбільшпривабливі, попадають у інтервал від 0.4 до 0.8. По результатам проведеного аналізу, лише ринок північних регіонів України попадає у згаданий інтервал (коефіцієнт – 0,41), а це означає, що на саме на ньому очікуються найбільші обсяги продажів після проведення рекламної кампанії і відповідного стимулювання збуту. Однак, це не означає, що Південно-східний і Центральний ринки не сприймуть пропонованої продукції і вихід на них не забезпечить прибутку на інвестиції. Для виходу на них, необхідно провести відповідне маркетингову дослідження, аби уточнити деякі параметри і повторно провести даний аналіз з подальшою розробкою рекламної кампанії і урахуванням специфіки ринків.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи