Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Адміністративна юстиція як складова адміністративного права

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 25 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Запровадження адміністративною юстиції в Україн
2. Поняття, сутність та зміст адміністративної юстиції в Україні:
2.1. Поняття та сутність адміністративної юстиції
2.2. Зміст адміністративної юстиції
3. Взаємозв’язок адміністративної юстиції та адміністративного права України
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

Підводячи підсумок проведеного дослідження на тему: «Адміністративна юстиція як складова адміністративного права», зазначимо його головні результати.

1. Запровадження адміністративної юстиції в Україні пройшло довгий шлях, який умовно можна поділити на два етапи: 1) перший етап почався з 1990 року і тривав до 2002 року. Характерними ознаками адміністративної юстиції цього періоду є факт розгляду та вирішення публічно-правових спорів загальними та господарськими судами у порядку, відповідно, цивільного та господарського процесів; 2) другий етап розпочався у 2002 році, з моменту створення адміністративних судів та прийняття в 2005 році КАС України, та триває до сьогодні.

2. Про адміністративну юстицію можна говорити в двох значеннях: як про правовий інститут (право адміністративної юстиції) та процесуальну діяльність. Адміністративна юстиція як правове явище – це інститут адміністративного та адміністративно-процесуального права, який регулює порядок вирішення органами правосуддя чи квазісудовими органами конфліктів(спорів), що виникають у сфері адміністративних (управлінських) правовідносин між громадянами, юридичними особами з одного боку та адміністративними органами (посадовими особами) – з іншого, у зв’язку з порушенням суб’єктивних прав чи порядку державного управління. Адміністративна юстиція з практичної точки зору – це врегульована адміністративно-процесуальними нормами діяльність органів правосуддя та квазісудових органів щодо вирішення конфліктів (спорів), які виникають у сфері адміністративних (управлінських) правовідносин між громадянами чи юридичними особами, з одного боку, та адміністративними органами (посадовими особами) – з іншого, у зв’язку з порушеннями суб’єктивних прав або порядку державного управління.

3. Інститут адміністративної юстиції хоча і є міжгалузевим, однак найтісніше він пов'язаний саме із адміністративним правом. Такий взаємозв'язок полягає не лише у впорядкуванні функціонування адміністративної юстиції адміністративно-правовими нормами, але, зокрема, і у використанні її у межах адміністративного права в якості повноцінного, суто адміністративно-правового інституту.

Підсумовуючи все вище зазначене, необхідно констатувати, що інститут адміністративної юстиції незважаючи на велику увагу яка йому приділяється з боку науковців, потребує подальшого глибокого теоретичного і практичного вивчення та осмислення, і врешті-решт повинен сформуватись як самостійна галузь сучасної української науки адміністративного права.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи