Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Особливості виконавчого провадження

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 26 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Історія виникнення та розвитку інституту виконавчого провадження в Україні
2. Поняття, порядок та умови здійснення виконавчого провадження
3. Актуальні питання виконавчого провадження
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)» від 04.11.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 19-20. – Ст. 142.

4. Закон України «Про державну виконавчу службу» від 24.03.1998 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

5. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

6. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 18. – Ст. 101.

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-37. – Ст. 446.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

9. Положення «Про Державну виконавчу службу України» від 06.04.2011 р. / Затверджене Указом Президента України від 6.04.2011 р. № 385/2011 // Урядовий кур’єр від 19.04.2011 № 71.

10. Інструкція «Про проведення виконавчих дій» від 15.12.1999 р. / Затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 15.12.1999 № 47/5.6 // Офіційний вісник України від 06.01.2000 № 51.

11. Авторгов А.М. Адміністративно-правовий статус державного виконавця: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Авторгов. – К., 2008. – 211 с.

12. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова) та ін. – К., 2007. – 592 с.

13. Бевзенко В.М. Особливості оскарження адміністративних актів державної виконавчої служби / В.М. Бевзенко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 2. – С. 1-15.

14. Бернатович К.В. Виконавче провадження як завершальна стадія судового процесу / К.В. Бернатович // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – 2010. – № 4. – С. 137-142.

15. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов – К.: Прецедент, 2005. – 192 с.

16. Бортняк Ф.В. Форми та методи діяльності державної виконавчої служби: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Ф.В. Бортняк. – К., 2008. – 16 с.

17. Галіцина Н.В. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур / Н.В. Галіцина // Вісник Запорізьк. нац. ун-ту. Серія «Юридичні науки». – 2010. – № 3. – С. 54-59.

18. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

19. Джафарова М.В. Представництво в адміністративному судочинстві України / М.В. Джафарова // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 115-120.

20. Ігонін Р.В. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Р.В. Ігонін. – Ірпінь, 2007. – 22 с.

21. Калінін Р.С. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур виконавчого провадження / Р. С. Калінін // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 350-358.

22. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, B.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

23. Кощій О.В. Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача / О.В. Кощій // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 516–521.

24. Крупнова Л.В. Адміністративно-правовий статус працівника Державної виконавчої служби України: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07 / Л.В. Крупнова. – Ірпінь, 2008. – 177 с.

25. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.

26. Щербак С.В. Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні: дис. … кандидата юрид. наук: 12.00.07 / С.В. Щербак. – К., 2002. – 228 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи