Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Суб’єкти адміністративно-процесуального права

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 36 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття та класифікація суб’єктів адміністративно-процесуального права
2. Особи та органи, які розглядають і вирішують адміністративні справи
3. Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси
4. Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб
5. Особи, які сприяють адміністративним провадженням та здійсненню адміністративного судочинства
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.03.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

5. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 35-37. – Ст. 446.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. - № 51. – Ст. 1122.

9. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

10. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 38-39. – Ст. 228.

11. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.: Т. 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Авер'янов (голова) та ін. – К., 2007. – 592 с.

12. Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование / С.И. Архипов. – М.: Лингво, 2004. – 427 с.

13. Бевзенко В.М. Участь в адміністративному судочинстві України суб’єктів владних повноважень: правові засади, підстави та форми: монографія / В.М. Бевзенко. – К.: Прецедент, 2010. – 475 с.

14. Демський, Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

15. Джафарова М.В. Представництво в адміністративному судочинстві України / М.В. Джафарова // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 115–120.

16. Колпаков В.К, Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 438 с.

17. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: Монографія / В.К. Колпаков. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 673 с.

18. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: навч. посіб. / А.Т. Комзюк, B.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К.: Прецедент, 2007. – 531 с.

19. Кощій О.В. Сутність та підстави участі в адміністративному судочинстві України відповідача / О.В. Кощій // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 516–521.

20. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія / О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2005. – 352 с.

21. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: Автореф. дис...канд. юрид. наук / О.С. Літошенко. – К., 2005. – 20 с.

22. Лук'янець Д.М. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності / Д.М. Лук'янець // Право України. – 1999. – № 11. – С. 118-122.

23. Науково-практичний коментар до Кодексу адміністративного судочинства України: в 2-х тт. / В.К. Матвійчук, І.О. Хар; за заг. ред. В.К. Матвійчука. - Вид. 2-е, змін. Та доп. - К.: Алерта, КНТ, 2008. – Т. 1. – 787 с.

24. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і допов. / В.Г. Перепелюк. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 486 с.

25. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні / А.О. Селіванов. – К.; 2002. –85 с.

26. Тертышников В.И. Гражданский процесс. Принципы гражданского процессуального права: учебник / В. И. Тертышников; под ред. проф. В.В. Комарова. – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 243 с.

27. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / [С.C. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І.. Бірюков та ін.]; за заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2008. – 840 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи