Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Заходи процесуального примусу в кримінальному судочинстві

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 27 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, ознаки та значення заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві україни
2. Класифікація заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві україни
3. Реформування заходів процесуального примусу у кримінальному судочинстві україни
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України «Про амністію у 2011 році» від 08.07.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 58.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20.01.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 11. – Ст. 198.

4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 16.04.2009 // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 38. – Ст. 535.

5. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 98. – Ст. 9.

6. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)» від 21.05.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 31. – Ст. 421.

7. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

8. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. – № 2. – Ст. 15.

9. Ахпанов А.Н. Меры процессуального принуждения: социальная ценность, теория и практика применения: Учебное пособие / А.Н. Ахпанов. – Караганда: Караганд. ВШ МВД СССР, 1989. – 92 с.

10. Бондаренко Я.С. Рішення суду, якими тимчасово обмежують конституційні права особи в досудовому кримінальному процесі / Я.С. Бондаренко // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3. – С. 35-39.

11. Зинатуллин З.З. Меры уголовно-процессуального принуждения / З.З. Зинатуллин // Правоведение. – 1985. – № 1. – С. 86-88.

12. Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность (вопросы теории и практики): монография / З.З. Зинатуллин. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1981. – 136 с.

13. Каминская В.И. Охрана прав и законных интересов граждан в уголовно-процессуальном праве / В.И. Каминская // Советское государство и право. – 1968. – № 10. – С. 24-32.

14. Капустянский В.Г. Убеждение и принуждение в советском уголовном процессе: Учебное пособие / В.Г. Капустянский. – М.: МССШМ МВД СССР, 1990. – 53 с.

15. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение / З.Ф. Коврига. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. – 174 с.

16. Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в советском уголовном процессе / В.М. Корнуков. – Саратов, 1978. – 137 с.

17. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве / Ф.М. Кудин. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1985. – 136 с.

18. Кучинська О.П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві / О.П. Кучинська // Адвокат. – 2010. – № 7. – С. 17-19.

19. Макаренко Є.І. Затримання особи, якою вчинено злочин: запобіжний захід чи слідча дія? / Є.І. Макаренко // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 161-167.

20. Меры уголовно-процессуального принуждения: По гл. 14 УПК России / Б.Б. Булатов, В.В. Николюк. – М.: Спарк, 2003. – 180 с.

21. Молдаван А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник / А.В. Молдаван. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

22. Назаров В.В. Примус у кримінальному провадженні: національні та міжнародні аспекти / В.В. Назаров // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 660-665.

23. Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение / И.Л. Петрухин. – М.: Наука, 1985. – 238 с.

24. Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень / За заг. ред. В.О. Зайчука. – Випуск 1. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 148 с.

25. Принуждение при производстве следственных действий / В.М. Быков, Н.В. Ткачева // Политика и право. – 2005. – № 5. – С. 34-37.

26. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо обґрунтованості застосування запобіжних заходів) № 7084-1 від 08.09.2010 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/ webproc4_1?pf3511=38485.

27. Проект Закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо застави) № 4192 від 25.06.2009 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1? pf3511=34717.

28. Проект Кримінального процесуального кодексу України № 9700 від 13.01.2012 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=42312.

29. Черняк Н.П. Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец.: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Н.П. Черняк. – К.: КНУВС, 2008. – 16 с.

30. Чистякова B.C. Законность и обоснованность применения мер уголовно-процессуального принуждения / В.С. Чистякова. – М., 1978. – 94 с.

31. Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права / П.С. Элькинд. – М.: Юрид. лит., 1967. – 192 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи