Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Кримінально-процесуальна форма

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Олександр (контакти виконавця)

  • Право
  • Курсова
  • 2012
  • 30 сторінок
  • 50.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Поняття, сутність та ознаки кримінально-процесуальної форми
2. Послідовність стадій кримінального процесу як необхідна умова дотримання процесуальної форми
3. Документування як форма кримінально-процесуальної діяльності
Висновки
Перелік використаних джерел

Висновок

1. Конституція України від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 131.

2. Закон України «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо права свідка на захисника та іншу правову допомогу» від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 38. – Ст. 506.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

4. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1961. - № 2. – Ст. 15.

5. Азаров Ю.І., Заїка С.О., Фатхутдінов В.Г. Кримінально-процесуальне право України: Посіб. для підготов. до екзаменів / Ю.І. Азаров, С.О. Заїка, В.Г. Фатхутдінов. – К., 2010. – 291 с.

6. Безсонюк А.М. Роль процесуальної форми як гарантії встановлення об’єктивної істини / А.М. Безсонюк // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 3-7.

7. Гевко В.В. Значення кримінально-процесуальної форми для вдосконалення кримінального судочинства / В.В. Гевко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. – № 3. – С. 291-295.

8. Гогусь Т. Проблеми документування у кримінальному процесі / Т. Гогусь // Публічне право. – 2011. - № 2. – С. 92-97.

9. Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко. – М., 2001. – 470 с.

10. Добровольская Т.Н., Элькинд П.С. Уголовно-процессуальная форма, процессуальные нормы и производства. – В 2 кн.: Юридическая процессуальная форма / Т.Н. Добровольская, П.С. Элькинд. – М., 1976. – 440 с.

11. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2006. – № 2. – С. 14-58.

12. Кримінальний процес України: Підручник / За ред. Ю.М. Грошевого та В.М. Хотенця. – X., 2000. – 494 с.

13. Кримінальний процес: підручник / за ред. Ю.М. Грошевого та О.В. Капліної. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

14. Кримінально-процесуальне право України: підручник / за заг. ред. Ю.П. Аленіна. – X., 2009. – 816 с.

15. Кримінально-процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, Ю.П. Аленіна. – Х., 2008. – 944 с.

16. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: навч. посіб. / Л.М. Лобойко. – К., 2005. – 176 с.

17. Мотовиловкер Я.О. Некоторые вопросы содержания и формы советского уголовного процесса / Я.О. Мотовиловкер // Вестник Ярославского ун-та. – 1972. – № 4. – С. 56-77.

18. Проект Кримінально-процесуального кодексу України від 13.12.2007 // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=31115.

19. Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы / Научн. ред. Кокорев Л.Д. – Воронеж, 1979. – 164 с.

20. Рахунов Р.Д. Дифференциация уголовно-процессуальной формы по делам о малозначительных преступлениях / Р.Д. Рахунов // Советское государство и право. – 1975. – № 12. – С. 5-12.

21. Словничок юридичних термінів: навч. посіб / Укладач В.П. Марчук. – К.: МАУП, 2003. – 128 с.

22. Советский уголовный процесс / Под ред. Карева Д.С. – М., 1968. – 725 с.

23. Советский уголовный процесс / Под ред. Л.М Карнеевой, П.А. Лупинской, И.В. Тыричева. – М., 1980. – 631 с.

24. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: підручник. – 5-е вид., доп. і перероб. / В.М. Тертишник. – К., 2007. – 848 с.

25. Тертишник В.М. Проблеми процесуальної форми і гарантій правосуддя / В.М. Тертишник // Право України. – 2001. – № 1. – С. 91-93.

26. Тертышник В.М, Кузниченко О.В. Логика, язык и стиль процессуальных и иных юридических документов / В.М. Тертышник, О.В. Кузниченко. – Харьков, 1996 – 459 с.

27. Уголовный процесс. / Под ред. Алексеева Н.С., Лукашевича В.З., Элькинд П.С. – М., 1972. – 804 с.

28. Хазін М.А., Бойко М.Д., Співак В.М. Кримінально-процесуальні акти дізнання та досудового слідства / М.А. Хазін, М.Д. Бойко, В.М. Співак. – К., 1996. – 193 с.

29. Шпилев В.Н. Содержание и формы уголовного судопроизводства / В.Н. Шпилев. – Минск, 1974. – 263 с.

30. Элькинд П.С. Категории «содержание» и «форма» в сфере уголовно-процессуального регулирования. – Сб.: Развитие и совершенствование уголовно-процессуальной формы. – Воронеж, 1979. – 584 с.

31. Якуб М.Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве / М.Л. Якуб. – М.: Юридическая литература, 1981. – 144 с.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи