Хочете продавати роботи?
Зареєструйтесь і заходьте:


Я все забув!

1

На сайті розміщені оголошення про продаж робіт. Рефератів для скачування тут нема!

2

Тут можна купити реферати в авторів без посередників та без переплат!

3

Замовляючи роботу, пишіть відгук в книзі замовлень виконавця. Ваш відгук буде доступним кожному!

4

Кожен виконавець на замовлення отримує персональну сторінку та приймає участь в рейтингу авторів.

5

Ми не беремо % та комісійних від продажу ваших рефератів і не розміщуємо ваших робіт на сайті.

Пишуть на замовлення

Статті

Господарство Бразилії

Оголошення про продаж даної роботи розміщене виконавцем Надія (контакти виконавця)

  • Географія
  • Курсова
  • 2012
  • 43 сторінки
  • 75.00 грн.

Зміст

Вступ
1. Історичні особливості розвитку господарства Бразилії
2. Сільське господарство Бразилії
2.1. Сільське господарство в економіці Бразилії
2.2. Природні чинники розвитку аграрного сектору
2.3. Структура сільського господарства
3. Промисловість Бразилії та її регіональні відмінності
4. Особливості економічного розвитку Бразилії
5. Зовнішньоекономічні зв’язки Бразилії
5.1. Місце в світовій торгівлі
5.2. Міжнародний туризм
Висновки
Література

Висновок

Отже, Бразилія — найбільша країна Латинської Америки і одна з найбільших у світі. За площею і населенням вона посідає п'яте місце, а за І обсягом ВНП — во-сьме. Разом з тим, Бразилія є слабо розвиненою країною з усіма характер-ними для Латинської Америки рисами: за ВНП на душу населення вона за-ймає 37-ме місце в світі. У зовнішніх економічних відносинах Бразилія орієн-тується на США та інші розвинені країни, але одночасно цей “тропічний гі-гант” є партнером і багатьох слаборозвинених країн.

Природні ресурси Бразилії дуже значні. Вони включають клімат, воду, гідроенергію, орні землі, пасовища і руди металів. Бідна країна на паливо. Бі-льша частина території лежить між екватором і тропіком Козерога в еквато-ріальному, субекваторіальному і тропічному поясах. Традиційно її поділяють на п'ять великих частин: Амазонію, Північний Схід, Південний Схід, Південь і Захід.

Населення Бразилії в расовому відношенні дуже строкате. Його пред-ками були і монголоїди, і європеоїди, і негроїди. Спочатку це були індіанці, португальці та негри. У XIX ст. в країну в'їхало багато німців, італійців, сло-в'ян, японців тощо. Імміграція в Бразилію продовжується і зараз. Офіційною мовою є португальська і Бразилія виступає як найбільша портуґаломовна кра-їна світу.

Понад 80 % населення зосереджене в 300-кілометровій зоні вздовж Ат-лантичного узбережжя на південь від екватора. Внутрішні райони, а вони ста-новлять 9/10 загальної площі, належать до найменш заселених у світі. Люд-ність 13 міст сягає 1 млн. чоловік. Для Бразилії, навіть більше ніж для решти країн Латинської Америки, характерні величезний розрив між багатством і зли-денністю та значні абсолютні розміри злиденності. Два десятки мільйони брази-льців є безземельними і безробітними. Найболючішими залишаються проблеми неписьменності, антисанітарії, хвороб, голодування тощо.

Серед працюючого населення 17 % зайняті в обробній промисловості і їхній внесок у ВНП становить 27 %, у сільському господарстві, відповідно, 26 % і 9 %.

У 60—70-х роках Бразилія здійснила помітний крок вперед у

промисловому розвитку — це так зване «бразильське диво». В структурі на перше місце вийшла важка промисловість. Зараз у країні виплавляють сталь і алюміній (відповідно, 25 млн т 1,1 млн т на рік). Металургійний комбінат у Волта-Редонда є найбільшим в Латинській Америці. Машинобудівні заводи виготовляють транспортні засоби (автомобілі, судна, літаки), електротехніку, трактори і озброєння. Важливе місце зайняла автомобільна промисловість, яка випускає щороку 1,2 млн машин. Виробляють нафтопродукти і

фармацевтику, папір. Як і раніше, значну роль відіграють харчова, текстильна і шкіряно-взуттєва галузі. Промисловий експорт включає сталь, автомобілі, трактори, взуття тощо; імпорт — промислове обладнання, хімікати, добрива.

Бразилія вже стала важливою індустріальною силою світу. Але, оцінюючи даний факт, треба враховувати, що в структурі її промислового виробництва пере-важають традиційні галузі і майже немає новітніх наукоємних. Експортує вона промислові вироби в слаборозвинені країни, а не в розвинені. Внутрішній ри-нок Бразилії є вузьким і саме це стримує подальший розвиток промисловості. В основі досягнутого були не внутрішні нагромадження капіталу, а іноземні позики. Бразилія є найбільшим міжнародним фінансовим боржником серед сла-борозвинених країн.

Для того, щоб замовити дану роботу (або уточнити її вартість, ВУЗ та ін.), сконтактуйтеся із виконавцем або заповніть форму для замовлення.

Всі роботи на даному сайті продаються їх авторами без посередників.

Адміністрація сайту не несе відповідальності за якість робіт, достовірність оголошення, порядність продавців і не має додаткових контактів виконавця, окрім викладених вище.

Форма для замовлення цієї роботи

  • Заповніть всі поля та зачекайте 5 секунд, доки кнопка «Надіслати» стане активною.

Пошук за фрагментом заголовка та змісту роботи